Langkah Berbisnis Pulle

Langkah Berbisnis Pulle

Langkah Berbisnis Pulle

Langkah Berbisnis Pulle Pulley adalah sejenis alat untuk menarik, mengerek. Biasa juga disebut katrol, takal, kerek atau kerekan. Pulley berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah alat gerak tali guna mengurangi gesekan. Pulley menjadi alat mekanis untuk menghantarkan sebuah daya…